e mua domain tai namesilo, host azdigi nhưng k vào web được do kết nối không an toàn. khắc phục sao các bác. vào bật ssl cũng không được. cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
e mua domain tai namesilo, host azdigi nhưng k vào web được do kết nối không an toàn. khắc phục sao các bác. vào bật ssl cũng không được. cảm ơn
Nguồn: Redirecting...