E đang build nền tảng chạy traffic user từ người dùng làm nhiệm vụ. Bác nào cần ib e nhé

Câu hỏi từ Group FB:
E đang build nền tảng chạy traffic user từ người dùng làm nhiệm vụ.
Bác nào cần ib e nhé
Nguồn: Redirecting...