E chào các bác. Các bác cho e hỏi làm sao để tạo được giao diện mobile và destop riêng nhau ở trên flatsome đc các bác nhỉ. E cảm ơn ạ

E chào các bác. Các bác cho e hỏi làm sao để tạo được giao diện mobile và destop riêng nhau ở trên flatsome đc các bác nhỉ. E cảm ơn ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
E chào các bác. Các bác cho e hỏi làm sao để tạo được giao diện mobile và destop riêng nhau ở trên flatsome đc các bác nhỉ. E cảm ơn ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/726151291419098/