E cần tư vấn xây dựng hệ thống web đăng tin rao vặt nên dùng nền tảng wordpress hay là cake php hay asp. Bác nào từng làm rồi cho e xin ít kinh nghiệm Thanks!

E cần tư vấn xây dựng hệ thống web đăng tin rao vặt nên dùng nền tảng wordpress hay là cake php hay asp. Bác nào từng làm rồi cho e xin ít kinh nghiệm Thanks!
0

Câu hỏi từ Group FB:
E cần tư vấn xây dựng hệ thống web đăng tin rao vặt nên dùng nền tảng wordpress hay là cake php hay asp. Bác nào từng làm rồi cho e xin ít kinh nghiệm
Thanks!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/400445260656371/