E cần làm trang giống như này https://www.kellywearstler.com/ bác nào nhận không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
E cần làm trang giống như này https://www.kellywearstler.com/
bác nào nhận không ạ
Nguồn: Redirecting...