E cần 1 bác nhận chuyển website về Wordpress , bác nào nhận được thì IB báo giá e nhé

Câu hỏi từ Group FB:
E cần 1 bác nhận chuyển website về Wordpress , bác nào nhận được thì IB báo giá e nhé
Nguồn: Redirecting...