E cần 1 bác làm giúp e 1 Site truyện giao diện như này dùng wordpress, làm thành 1 Plugin cho dễ dùng, bác nào làm được xem qua rồi báo giá e nhé, nếu có thể phát triển được từ Theme Madara thì càng tốt.

Câu hỏi từ Group FB:
E cần 1 bác làm giúp e 1 Site truyện giao diện như này dùng wordpress, làm thành 1 Plugin cho dễ dùng, bác nào làm được xem qua rồi báo giá e nhé, nếu có thể phát triển được từ Theme Madara thì càng tốt.
Nguồn: Redirecting...