E cần 1 bác hướng dẫn e dùng 1 VPS làm VPS trung gian cho Website " reverse proxy " . Bác nào nhận được IB e ạ

Câu hỏi từ Group FB:
E cần 1 bác hướng dẫn e dùng 1 VPS làm VPS trung gian cho Website " reverse proxy " . Bác nào nhận được IB e ạ
Nguồn: Redirecting...