Dùng Plugin chuyển ngôn ngữ nào tốt nhất vậy mọi người?

Câu hỏi từ Group FB:
Dùng Plugin chuyển ngôn ngữ nào tốt nhất vậy mọi người?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/639712226729672/