Đổi ảnh thumbnail cho sản phẩm liên quan

Đổi ảnh thumbnail cho sản phẩm liên quan
0

Chào các bác,

Danh mục sản phẩm liên quan trong web của em không lấy hình ảnh Đại diện của sản phẩm để hiển thị, mà nó lấy hình ảnh đầu tiên trong bài viết để hiển thị.

Các bác có thể giúp em chỉnh lại không ạ.

Link 1 sp: autogaragevn . com/chai-xit-phu-gam-o-to-liqui-moly-6113