Dạo gần đây tôi có nghe về Web3, vậy theo các bạn wordpress thì: 1. web3 là như thế nào? 2. sự ra đời của web3 nếu thành công liệu có dẫn đến ảnh hưởng nền tảng wordpress? rất mong mn cùng chia sẻ

Câu hỏi từ Group FB:
Dạo gần đây tôi có nghe về Web3, vậy theo các bạn wordpress thì:

  1. web3 là như thế nào?
  2. sự ra đời của web3 nếu thành công liệu có dẫn đến ảnh hưởng nền tảng wordpress?
    rất mong mn cùng chia sẻ
    Nguồn: Redirecting...