Đang dùng 2 gói Hawk ở HK và Sing nhưng tình hình không được khả quan lắm, dù đang đăng ký còn hơn 1 năm nữa mới hết hạn. Định quay về VN đăng ký Reseller Hosting, có anh em nào tư vấn chân tình không. Xin các bác PR tha em, đây là nhu cầu thực ạ

Đang dùng 2 gói Hawk ở HK và Sing nhưng tình hình không được khả quan lắm, dù đang đăng ký còn hơn 1 năm nữa mới hết hạn. Định quay về VN đăng ký Reseller Hosting, có anh em nào tư vấn chân tình không. Xin các bác PR tha em, đây là nhu cầu thực ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Đang dùng 2 gói Hawk ở HK và Sing nhưng tình hình không được khả quan lắm, dù đang đăng ký còn hơn 1 năm nữa mới hết hạn.
Định quay về VN đăng ký Reseller Hosting, có anh em nào tư vấn chân tình không. Xin các bác PR tha em, đây là nhu cầu thực ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/604650120235883/