Dạ mọi người cho em hỏi có cách nào để mình quán lý sản phẩm và đơn hàng trên tiki thông qua wordpress không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Dạ mọi người cho em hỏi có cách nào để mình quán lý sản phẩm và đơn hàng trên tiki thông qua wordpress không ạ
Nguồn: Redirecting...