Dạ chào các Anh Chị. Hiện em đang muốn web của em khi user click tải về phải yêu cầu đăng nhập. Anh chị có plugin hay cách làm nào đơn giản guide giúp em với ạ. Em cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Dạ chào các Anh Chị.
Hiện em đang muốn web của em khi user click tải về phải yêu cầu đăng nhập.
Anh chị có plugin hay cách làm nào đơn giản guide giúp em với ạ.
Em cảm ơn.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Dạ chào các Anh Chị