Custom hiển thị mobile gallery ảnh sản phẩm theme Flatsome

Với 1 vài khách hàng, hiển thị mobile cần được tối ưu từng phần chi tiết, giảm diện tích hiển thị không cần thiết.
Trong trường hợp của mình, khách hàng muốn thay hiển thị ảnh gallery bằng các dấu chấm và có đếm
số lượng ảnh, để người dùng biết vẫn còn ảnh có thể xem tiếp. Trước và sau custom sẽ như ảnh:

Mình đã viết thành plugin, các bạn chỉ cần cài đặt là hoạt động, link down:
https://phamngocson.com/custom-hien-thi-product-gallery-slider-tren-mobile-cho-flatsome/

1 Like