# Có thể bạn chưa biết ? > Plugin tìm kiếm chuỗi trong Theme & Plugin WordPress rất nhanh, giúp ích cho các bạn trong việc xử lý lỗi web 🙂 [https://wordpress.org/plugins/string-locator/](https://wordpress.org/plugins/string-locator/)

# Có thể bạn chưa biết ? > Plugin tìm kiếm chuỗi trong Theme & Plugin WordPress rất nhanh, giúp ích cho các bạn trong việc xử lý lỗi web 🙂 [https://wordpress.org/plugins/string-locator/](https://wordpress.org/plugins/string-locator/)
0

Câu hỏi từ Group FB:

Có thể bạn chưa biết ?

Plugin tìm kiếm chuỗi trong Theme & Plugin WordPress rất nhanh, giúp ích cho các bạn trong việc xử lý lỗi web :slightly_smiling_face:

https://wordpress.org/plugins/string-locator/
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/612626126104949/