Có plugin nào tựa như SearchIQ mà miễn phí không mọi người ơi.?. Thấy nó hay nhưng bị limited số lượng kết quả ấy, thấy show kết quả khi đánh text khá hay ho.

Câu hỏi từ Group FB:
Có plugin nào tựa như SearchIQ mà miễn phí không mọi người ơi.?. Thấy nó hay nhưng bị limited số lượng kết quả ấy, thấy show kết quả khi đánh text khá hay ho.
Nguồn: Redirecting...