Có plugin nào tạo ví cho user , rồi mỗi tháng admin thêm tiền vào ví đó người dùng có thể rút ra được k nhỉ

Câu hỏi từ Group FB:
Có plugin nào tạo ví cho user , rồi mỗi tháng admin thêm tiền vào ví đó người dùng có thể rút ra được k nhỉ
Nguồn: Redirecting...