Có plugin nào mà dùng để hiển thị post theo ID trên page bất kỳ không mấy anh zai?.

Câu hỏi từ Group FB:
Có plugin nào mà dùng để hiển thị post theo ID trên page bất kỳ không mấy anh zai?.
Nguồn: Redirecting...