Có plugin nào hỗ trợ tạo vị trí đặt menu điều hướng trên landing Pages làm trên flatsome lậu không ae

Câu hỏi từ Group FB:
Có plugin nào hỗ trợ tạo vị trí đặt menu điều hướng trên landing Pages làm trên flatsome lậu không ae
Nguồn: Redirecting...