có plugin nào giới hạn ảnh / 1 post ko mấy bác. e muốn 2 ảnh trên 1 post. vì em dùng get bài ở site khác về

có plugin nào giới hạn ảnh / 1 post ko mấy bác. e muốn 2 ảnh trên 1 post. vì em dùng get bài ở site khác về
0

Câu hỏi từ Group FB:
có plugin nào giới hạn ảnh / 1 post ko mấy bác. e muốn 2 ảnh trên 1 post. vì em dùng get bài ở site khác về
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542078903159672/