Có plugin nào để hiển thị bài viết theo custom fields ở dạng shortcode không AE nhỉ. Xin cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Có plugin nào để hiển thị bài viết theo custom fields ở dạng shortcode không AE nhỉ. Xin cảm ơn
Nguồn: Redirecting...