có cách nào tự động clone bài viết của các báo k mn

Câu hỏi từ Group FB:
có cách nào tự động clone bài viết của các báo k mn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : có cách nào tự động clone bài viết của các báo k mn