Có cách nào tắt thông báo cập nhật 1 số plugin mà mình không muốn đc không ạ? vì nó là bản nulled nếu cập nhật thì sẽ k dùng dc nữa ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào tắt thông báo cập nhật 1 số plugin mà mình không muốn đc không ạ? vì nó là bản nulled nếu cập nhật thì sẽ k dùng dc nữa ạ
Nguồn: Redirecting...