Có cách nào lấy sản phẩm từ các trang TMĐT về để làm web so sánh giá và thông số kỹ thuật mà không bị trùng lặp sản phẩm không nhỉ

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào lấy sản phẩm từ các trang TMĐT về để làm web so sánh giá và thông số kỹ thuật mà không bị trùng lặp sản phẩm không nhỉ
Nguồn: Redirecting...