Có cách nào để wordpress thông báo đơn hàng qua điện thoại cho mình luôn k các bác. Trc e cài woocomerce báo đơn tự động mà giờ k thấy báo nữa. Toàn bị trôi đơn ạ 🥲

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào để wordpress thông báo đơn hàng qua điện thoại cho mình luôn k các bác. Trc e cài woocomerce báo đơn tự động mà giờ k thấy báo nữa. Toàn bị trôi đơn ạ :smiling_face_with_tear:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Có cách nào để wordpress thông báo đơn hàng qua điện thoại cho mình luôn k các bác