Có cách nào để giới hạn lượt xem mỗi bài học trong plugin learnpress ko ạ. Và giải pháp chống download video ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào để giới hạn lượt xem mỗi bài học trong plugin learnpress ko ạ. Và giải pháp chống download video ạ
Nguồn: Redirecting...