Có cách làm lấy đánh giá của shopee cho lên web không ạ?

Có cách làm lấy đánh giá của shopee cho lên web không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách làm lấy đánh giá của shopee cho lên web không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/638443856856509/