Có bạn nào nhận sửa lỗi wordpress . Báo giá giúp mình với ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Có bạn nào nhận sửa lỗi wordpress . Báo giá giúp mình với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/798200010880892/