có bạn nào bị như mình ko, mình dùng theme Soledad , sau khi import Demo thì kiểu gì cũng bị mất SSL , không biết có phải do plugin Elementor ko nữa, nhờ các bạn hỗ trợ, cảm ơn các bạn !

Câu hỏi từ Group FB:
có bạn nào bị như mình ko, mình dùng theme Soledad , sau khi import Demo thì kiểu gì cũng bị mất SSL , không biết có phải do plugin Elementor ko nữa, nhờ các bạn hỗ trợ, cảm ơn các bạn !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539266413440921/