Có bác nào dùng cái plugin bản đồ của ekmap chưa ạ? thấy bảo k giới hạn marker vs bản đồ. E đang tính dùng mà không biết có như quảng cáo ko?

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào dùng cái plugin bản đồ của ekmap chưa ạ? thấy bảo k giới hạn marker vs bản đồ. E đang tính dùng mà không biết có như quảng cáo ko?
Nguồn: Redirecting...