Có bác nào đã từng cài ssl của godaddy không ạ, em mò mãi không được, cứu em :<

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào đã từng cài ssl của godaddy không ạ, em mò mãi không được, cứu em :<
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/850940075606885/