Có bác nào có plugin VNpay không nhỉ em ko tải đc file đó nữa :(

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào có plugin VNpay không nhỉ em ko tải đc file đó nữa :frowning:
Nguồn: Redirecting...