Có anh em nào cài varnish trên vpssim chưa. cho em hỏi với ạ . e changer port 8080 rồi mà nó vẫn còn port 80.

Có anh em nào cài varnish trên vpssim chưa. cho em hỏi với ạ . e changer port 8080 rồi mà nó vẫn còn port 80.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có anh em nào cài varnish trên vpssim chưa. cho em hỏi với ạ . e changer port 8080 rồi mà nó vẫn còn port 80.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/540111436689752/