CÓ anh chị nào trong group biết crawl dữ liệu của app điện thoại không ạ. em đăng cần ngời crawl giúp data của 1 app điện thoại

Câu hỏi từ Group FB:
CÓ anh chị nào trong group biết crawl dữ liệu của app điện thoại không ạ. em đăng cần ngời crawl giúp data của 1 app điện thoại
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/635955513772010/