Có anh chị nào biết import template của wordpress ko, em có 1 vài template từ themeforest ,import vào nó lỗi ko hiện được hết slide mặc đù đã cài đủ required plugin và hello theme , ai làm được hỗ trợ em với

Câu hỏi từ Group FB:
Có anh chị nào biết import template của wordpress ko, em có 1 vài template từ themeforest ,import vào nó lỗi ko hiện được hết slide mặc đù đã cài đủ required plugin và hello theme , ai làm được hỗ trợ em với
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Có anh chị nào biết import template của wordpress ko, em có 1 vài template từ themeforest ,import vào nó lỗi ko hiện được hết slide mặc đù đã cài đủ required plugin và hello theme , ai làm được hỗ trợ em với