Có ai từng làm thanh toán nước ngoài về VN không ạ? Em muốn hỏi chút về hold tiền paypal với visa ạ :(

Có ai từng làm thanh toán nước ngoài về VN không ạ? Em muốn hỏi chút về hold tiền paypal với visa ạ :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai từng làm thanh toán nước ngoài về VN không ạ? Em muốn hỏi chút về hold tiền paypal với visa ạ :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/721707665196794/