Có ai nhận viết plugin tính giá tùy chọn theo m2 không a

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai nhận viết plugin tính giá tùy chọn theo m2 không a
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/578073186226910/