Có ai giúp mình về vụ chia sẽ link nhưng không hiển thị ảnh không

Có ai giúp mình về vụ chia sẽ link nhưng không hiển thị ảnh không
0

mặ dù mình đã debug nhiều lần nhưng vẫn không được web mình đây,ai giúp mình,mình cám ơn nhiều nhé