Có ai giúp mình về vụ chia sẽ link nhưng không hiển thị ảnh không

mặ dù mình đã debug nhiều lần nhưng vẫn không được web mình đây,ai giúp mình,mình cám ơn nhiều nhé