Có ai có VPS ubuntu Ip US không ạ. Em cần thuê vài chiếc với.

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai có VPS ubuntu Ip US không ạ. Em cần thuê vài chiếc với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853159058718320/