Có ai biết crawl data không ạ, em cần lấy tất cả dữ liệu tin tức của 1 site, inbox em giá và thời gian hoàn thành lun ạ Em cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai biết crawl data không ạ, em cần lấy tất cả dữ liệu tin tức của 1 site, inbox em giá và thời gian hoàn thành lun ạ
Em cảm ơn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Có ai biết crawl data không ạ, em cần lấy tất cả dữ liệu tin tức của 1 site, inbox em giá và thời gian hoàn thành lun ạ