Có ai bị facebook chặn domain chưa ạ .em mới mua domain chưa được 24h mà facebook báo spam =[[[ ai bị rồi cho e xin ít kinh nghiệm

Có ai bị facebook chặn domain chưa ạ .em mới mua domain chưa được 24h mà facebook báo spam =[[[ ai bị rồi cho e xin ít kinh nghiệm
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai bị facebook chặn domain chưa ạ .em mới mua domain chưa được 24h mà facebook báo spam =[[[ ai bị rồi cho e xin ít kinh nghiệm
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/749622552405305/