Có add nào hướng dẫn đổi màu website thành trắng đen để tưởng nhớ nạn nhân covid hôm nay ko? Xin được chỉ giáo

Câu hỏi từ Group FB:
Có add nào hướng dẫn đổi màu website thành trắng đen để tưởng nhớ nạn nhân covid hôm nay ko? Xin được chỉ giáo
Nguồn: Redirecting...