Clone xong tool soạn thảo vấn đề?

Clone xong tool soạn thảo vấn đề?
0

Các bạn cho mình hỏi, mình vừa clone 1 website ra xong giờ tool soạn thảo của web mới lại thành thế này, không được như kiểu tool soạn thảo ở web cũ, các bạn tư vấn giúp mình với