Cho mình hỏi làm thế nào đổi thời gian bài đã đăng về cũ hơn Vd : đăng 13/7 đổi về 12/7

Cho mình hỏi làm thế nào đổi thời gian bài đã đăng về cũ hơn Vd : đăng 13/7 đổi về 12/7
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi làm thế nào đổi thời gian bài đã đăng về cũ hơn Vd : đăng 13/7 đổi về 12/7
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/593901521310743/