Cho mình hỏi làm sao mình có thể search cả thuộc tính vậy mọi người Kiểu như mình sản phẩm mình có thuộc tính là tác giả, mình search tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì hiển thị các sách có thuộc tính đó

Cho mình hỏi làm sao mình có thể search cả thuộc tính vậy mọi người Kiểu như mình sản phẩm mình có thuộc tính là tác giả, mình search tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì hiển thị các sách có thuộc tính đó
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi làm sao mình có thể search cả thuộc tính vậy mọi người

Kiểu như mình sản phẩm mình có thuộc tính là tác giả, mình search tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì hiển thị các sách có thuộc tính đó
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/600495670651328/