Cho mình hỏi làm sao để chặn google index cho url giống nhau. Ví dụ tieu-de-1, tieu-de-2, tieu-de-3. Mình muốn chặn index cho 2 và 3.

Cho mình hỏi làm sao để chặn google index cho url giống nhau. Ví dụ tieu-de-1, tieu-de-2, tieu-de-3. Mình muốn chặn index cho 2 và 3.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi làm sao để chặn google index cho url giống nhau. Ví dụ tieu-de-1, tieu-de-2, tieu-de-3. Mình muốn chặn index cho 2 và 3.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554414095259486/