Cho mình hỏi giải pháp tốt nhất để làm web wp có đa ngôn ngữ kể cả sản phẩm? Plugin free nhé. Xin cám ơn.

Cho mình hỏi giải pháp tốt nhất để làm web wp có đa ngôn ngữ kể cả sản phẩm? Plugin free nhé. Xin cám ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi giải pháp tốt nhất để làm web wp có đa ngôn ngữ kể cả sản phẩm? Plugin free nhé. Xin cám ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/596435127724049/