Cho mình hỏi có plugin nào để hiện thông tin các user ra ngoài trang chủ không mấy bác. Giúp mình với, mình cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi có plugin nào để hiện thông tin các user ra ngoài trang chủ không mấy bác. Giúp mình với, mình cảm ơn.
Nguồn: Redirecting...