Cho mình hỏi có cách nào để phân quyền plugin trong wp cho user ko nhỉ ? Ví dụ Editor thì đc quyền sử dụng 1,2 plugin nào đó

Cho mình hỏi có cách nào để phân quyền plugin trong wp cho user ko nhỉ ? Ví dụ Editor thì đc quyền sử dụng 1,2 plugin nào đó
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi có cách nào để phân quyền plugin trong wp cho user ko nhỉ ? Ví dụ Editor thì đc quyền sử dụng 1,2 plugin nào đó
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/666881604012734/